Nadace na ochranu zvířat

Nadace zajišťuje finanční zdroje nejen na podporu vlastní činnosti, kampaní a projektů, ale také k podpoře aktivit, kampaní a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat. Finanční prostředky získané z veřejné sbírky nadace opět přerozděluje zejména útulkům a záchranným stanicím pro volně žijící živočichy na území ČR a jiným neziskovým organizacím, jejichž projekty naplňují nadační cíle a záměry. Jedna ze stěžejních aktivit nadace je její osvětová a vzdělávací činnost a šíření informací o životě a přirozených potřebách.

www.ochranazvirat.cz