Charita Teplice

Charita Teplice pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situacích formou sociálního ambulantního poradenství, dále též pobytovou službou v rámci azylového bydlení pro matky s dětmi a sociálně aktivizačními programy pro rodiny v sociální nouzi a rodiny ohrožené sociálním vyloučením. 

Na naší akci bude spolupracovat s Centrem pro rodinu na aktivitách pro děti.