Galgo v nouzi

Galgo je pes využívaný k lovu, bohužel někteří lovci se galgům za jejich lásku a práci pro lovce odmění smrtí. Mnohdy po skončení lovecké sezony požívají někteří lovci starý zvyk a to pověšení galga na strom tak, aby nezemřel hned – pianista….a další kruté způsoby, jak se svého oddaného pomocníka zbavit.
Proto vznikl spolek GALGO V NOUZI z.s (10.2.2012). Byl zprovozněn zprovozněn web Galgo v nouzi, kde najdete ucelené povídání o životě galgů, o organizacích zejména v Německu a ve Španělsku, které se intenzivně zabývají záchranou galgů a s nimiž navázali spolupráci.