Pestrá

Cvičí psí parťáky, kteří pomáhají lidem s různým postižením. Psi nebydlí v kotcích, ale v domovech a srdcích členů a spolupracovníků spolku.

Od svého vzniku v r. 2009 už předali 75 asistenčních psů a v jejich péči je přes 100 klientů, lidí s různým postižením.

Zabývají se kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Provádějí výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. Předáním vycvičeného psa ovšem práce s klientem zdaleka nekončí, nýbrž spíše začíná. Aby spolupráce člověka a jeho psa byla efektivní a ohleduplná pro obě strany, je potřeba dál pravidelně trénovat, jezdit na rekondiční pobyty a sledovat další vývoj.

Více na webu zde