Spolu Tudy

Pořádá workshopy a semináře pro seniory zaměřené na různá témata, např. z oblasti zdravého životního stylu, prevence civilizačních onemocnění a bezpečnosti. Pro děti a seniory pak mezigenerační aktivity s canisterapií.

Dále organizuje kurzy poskytování první pomoci, trénování paměti, cvičení, tematické vycházky aj. Seniorům nabízíme bezplatně také canisterapii.

Více na webu zde