Hana Böhme – trenérka psů

Výcviku psů se věnuje už od mládí, dnes vede psí školu, připravuje psy na zkoušky či výstavy a věnuje se i převýchově problémových psů. Absolvovala kurzy výcviku psů u předních světových kynologů, má licenci OBEDIENCE (poslušnost) na pozici stewart a instruktor. V roce 2013 založila spolek Dogs For Detection And Protection s širokým polem působnosti v oblasti kynologie. O rok později se zapojila do projektu na ochranu ohrožených druhů zvířat v africkém Kongu (www.malinaproslona.cz).

hanabohme.cz