Redakce Psí den

Doggoland

Pomáhají pejskům, kterých se ostatní zbavili. ÄŒasto tam potkáte pejsky dÅ™íve týrané, psychicky zlomené či hodnÄ› nemocné. Každý den jim ukazují, že ne všichni lidé jsou zlí a že už se není čeho bát. Pejsci i kočičky bydlí doma u dočasných tet. Jsou součástí rodin, nikoliv jen obyvatelem studeného kotce… Pejskové projdou kompletním veterinárním vyšetÅ™ením, …

Doggoland Pokračovat ve čtení »

Galgo v nouzi

Galgo je pes využívaný k lovu, bohužel nÄ›kteÅ™í lovci se galgům za jejich lásku a práci pro lovce odmÄ›ní smrtí. Mnohdy po skončení lovecké sezony požívají nÄ›kteÅ™í lovci starý zvyk a to povÄ›šení galga na strom tak, aby nezemÅ™el hned – pianista….a další kruté způsoby, jak se svého oddaného pomocníka zbavit. Proto vznikl spolek GALGO …

Galgo v nouzi Pokračovat ve čtení »

Pestaurace – Fitmin

První restaurace pro zvíÅ™ecí mazlíčky UdÄ›lejte radost svému čtyÅ™nohému parÅ¥ákovi. DopÅ™ejte mu gurmánský zážitek v místÄ›, které je pro psy jako stvoÅ™ené. V pojízdné Fitmin Pestauraci servírují chlupáčům pečlivÄ› sestavená, vyvážená a chutná menu z nejkvalitnÄ›jších surovin. PÅ™ijďte se podívat, jak rychle se po dobrotách z talíÅ™e zapráší. Pohled na šÅ¥astného psa je  zážitek, který se nezapomíná.  

Psí depozitum Litvínov

Malý soukromý azyl pro psy funguje od roku 2017. Není to klasický mÄ›stský útulek, ale takové menší depozitum. Jak už název vyzpovídá, působí v LitvínovÄ›, ale má dočasné tety po celé ÄŒR. Hlavní náplní je pÅ™ijímat pejsky v nouzi (týrané, z množíren, na žádost orgánů), které pÅ™ipravují na jejich nový život. Pejskům v azylu se …

Psí depozitum Litvínov Pokračovat ve čtení »

AniDef

Tým nadšenců, které svedla dohromady láska ke zvíÅ™atům a společnÄ› se rozhodli zrekonstruovat zvíÅ™ecí útulek v obci Žim na Teplicku. Spolek byl založen v r. 2017. “Naším cílem je vybudovat v malebném prostÅ™edí ÄŒeského stÅ™edohoÅ™í pÄ›kné místo, kde se všem opuštÄ›ným a týraným psům a kočičkám dostane kvalitní, láskyplné a plnohodnotné péče. Mnoho zvíÅ™at se …

AniDef Pokračovat ve čtení »

Spolu Tudy

PoÅ™ádá workshopy a semináÅ™e pro seniory zaměřené na různá témata, napÅ™. z oblasti zdravého životního stylu, prevence civilizačních onemocnÄ›ní a bezpečnosti. Pro dÄ›ti a seniory pak mezigenerační aktivity s canisterapií. Dále organizuje kurzy poskytování první pomoci, trénování pamÄ›ti, cvičení, tematické vycházky aj. Seniorům nabízíme bezplatnÄ› také canisterapii. Více na webu zde

Hodný pes

  Projekt, který bude pro pejsky a jejich majitele šitý na míru jejich potÅ™ebám. Helena a Petra vytvoÅ™ily unikátní kurzy, které vás provedou vším, co o sobÄ› potÅ™ebujete vÄ›dÄ›t. Lépe svému psovi porozumíte i on vám. Svým klientům nabízejí to nejlepší, proto se vám budou vÄ›novat v rámci jednoho kurzu rovnou dvÄ› lektorky. Kde cvičí? …

Hodný pes Pokračovat ve čtení »

Pestrá

Cvičí psí parÅ¥áky, kteÅ™í pomáhají lidem s různým postižením. Psi nebydlí v kotcích, ale v domovech a srdcích členů a spolupracovníků spolku. Od svého vzniku v r. 2009 už pÅ™edali 75 asistenčních psů a v jejich péči je pÅ™es 100 klientů, lidí s různým postižením. Zabývají se kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro dÄ›ti a dospÄ›lé …

Pestrá Pokračovat ve čtení »

GENERÁLNÍ PARTNER: MARP

GENERÁLNÍM PARTNEREM je prvotÅ™ídní české krmivo MARP – prvních 200 pejsků, kteÅ™í pÅ™ijdou na akci, obdrží chutný dáreček 🙂